Certified by SEO in Practice
Certified by
SEO in Practice

Pagerank opdatering

Google Pagerank er en meget omdiskuteret “karakterskala”, som Google benytter til at give en vurdering af hjemmesider. Alle har en – du kan tjekke din egen her: www.prchecker.info/check_page_rank.php Du kan også installere Googles egen toolbar, som bl.a. kan indstilles til at vise alle de besøgte siders pagerank. Da den samtidig giver mulighed for at indstille […]